Jordbodalen

I Jordbodalens ravin kan du följa den slingrande Gåsebäcken under en nästan två kilometer lång sträcka.

Den omväxlande skogspromenaden tar dig över ett antal träbroar och runt flera dammar. På vägen kan du se mindre vattenfall och dramatiska branter där berggrunden syns tydligt.

För att vara ett naturområde helt omringat av bebyggelse är det väldigt rikt på djur och växter. I Jordbodalen har man till exempel hittat över 250 olika arter svamp och sex arter av fladdermöss. Fågellivet är märkbart, med allt från gräsänder till hägrar och strömstarar. Året runt kan du njuta av gärdsmygens sång.

I det populära rekreationsområdet finns upplysta elljusspår, ett utegym, en stor lekplats och flera eldplatser, varav en under tak.

Karta

Det markerade området i kartan nedan ger en ungefärlig riktlinje till var området finns.