Lekplatsen Jordbodalen

På lekplatsen i Jordbodalen finns hinderbanor och du kan klättra och klänga i naturmaterial. Bredvid flyter Gåsebäcken genom den natursköna Jordbodalen.

Lämnar du lekplatsen kan du i Jordbodalens ravin följa den slingrande Gåsebäcken under en nästan två kilometer lång sträcka. Där finns också upplysta elljusspår.

Läs mer om Jordbodalen.

Det här finns i närheten av lekplatsen:

Karta:

Lekplatsen ligger vid Jordbogatan i Jordbodalen.