Lekplatsen Dinosaurielekan

En liten del av Fredriksdals bostadsområde har färdats långt, långt, långt tillbaka i tiden och väckt dinosaurierna till liv igen. Omgiven av historiens största ödlor kan du leka och upptäcka, krypa in i en Tyrannosaurus gap, gräva efter fossil och uppleva andra äventyr. Här knyts nutid och dåtid samman Välkommen! Eller som en T-rex skulle säga: RAARGH!

Dinosaurielekan öppnade i maj 2022. Samtidigt som vi byggde lekplatsen byggde vi även ett litet utegym och en mötesplats. Vid mötesplatsen har vi satt upp belysning, cykelställ, papperskorgar, grillar, bänkar och ett långbord.

Glöm inte bort att besöka Familjetoaletten intill lekplatsen, för en toaupplevelse utöver det vanliga!

En lekplats skapad tillsammans med lekexperterna

Vem vet mest om lekplatser egentligen? Barn såklart. För när barn får vara med och tycka till om platser för just barn, blir det oftast så mycket bättre än om bara vuxnas fantasi sätter gränserna. Därför har stadsbyggnadsförvaltningen tagit hjälp av Helsingborgs egna experter för att kunna bygga den bästa möjliga temalekplatsen.

Hösten 2020 kunde barn och unga i Helsingborg skicka in förslag på teman till den nya lekplatsen. Cirka 75 förslag på teman från 100-tals barn skickades. Dessa förslag gicks sedan igenom av en jurygrupp med elever från Kubikskolan och tjänstepersoner från Helsingborgs stad. Efter givande diskussioner utsågs dinosaurier till det vinnande temat för lekplatsen.

Parken får namnet Gisela Trapps park

I mitten av april 2022 beslutade stadsbyggnadsnämnden att den ombyggda parken, som Dinosaurielekan ligger i, får namnet Gisela Trapps park. Gisela Trapp är en av kvinnorna som definierat Helsingborgs historia och vi vill därför hedra hennes generösa donation och gärning. Genom namnet vill vi att både stora och små helsingborgare ser till att hennes namn lever vidare. Parkens namnsättning är även tänkt att skapa en tydligare identitet på platsen och är en del i arbetet med att lyfta fram kvinnorna i Helsingborgs historia.

Karta

Dinosaurielekplatsen ligger i den nya Gisella Trapps park i Fredriksdals bostadsområde. Parken ligger öster om Kubikskolan, med ingång från bland annat Larmvägen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?