Så arbetar vi för säkra, roliga och tillgängliga lekplatser

Helsingborgs lekplatser ska vara roliga och utmanande, men också säkra och trygga platser att vara på och vi ställer höga krav på säkerheten. Där ska också finnas något för så många som möjligt, och vi har alltid med oss tillgängligheten när vi planerar och rustar upp dem.

Säkra lekplatser som ändå är spännande och utmanande

Vi följer de regler som finns inom EU för lekplatsutrustningens utformning, säkerhetsområdet runt lekredskap och utbredning av fallskydd (till exempel sand eller konstgräs). Standarden reglerar att det inte ska kunna ske allvarliga olyckor, till exempel att underlaget ska dämpa fall från höga höjder.

Men samtidigt som vi ställer höga krav på säkerheten är det också viktigt att lekplatserna är spännande och fysiskt utmanande för barnen. Leken är en del av barns sätt att lära och träna sig för livet. Lekplatserna utformas därför så att de ska ha möjlighet att under trygga former söka spänning i leken även där det kan innebära en viss mån av risktagande.

Mer tillgängliga lekplatser ger lek för fler!

Vi har alltid med oss tillgänglighetsfrågan när vi planerar nya lekplatser eller rustar upp gamla. Vi arbetar utifrån att det ska finnas något för alla på stadens lekplatser. Däremot kanske inte alla kan göra allt. Det finns många olika funktionsnedsättningar och alla barn är individer med olika förutsättningar och önskemål kring hur man vill leka.

Tillgängliga lekplatser

Guide till tillgängliga lekplatser

För att göra det enklare för dig med ett barn med en funktionsnedsättning att hitta lekplatser som passar just er testar vi sedan sommaren 2023 en guide för att visa tillgängligheten på ett tjugotal av Helsingborgs lekplatser.

Till tillgänglighetsguiden för Helsingborgs lekplatser

Låna ett bälte till de tillgänglighetsanpassade gungorna

I Helsingborg finns många olika typer av gungor. En del är tillgänglighetsanpassade för att passa så många som möjligt. En av gungsorterna är den blå gungan som har ett bälte för att ge extra stöd. Eftersom dessa bälten ofta blir stulna eller förstörda har vi tagit bort dem. I stället kan du som behöver ett bälte låna ett av oss, så länge du behöver det.

Så gör du för att låna ett bälte till gungorna

Barnen i fokus när vi skapar nya lekplatser

Att leka är en rättighet och i barnkonventionen står att läsa om barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder. För barn är leken något instinktivt, spontant och nödvändigt för deras fysiska, mentala, sociala och emotionella utveckling. I utformningen av stadens lekplatser har vi alltid barens perspektiv i fokus för att skapa så roliga, utmanande och lekfulla platser som möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.