Naturpunkter

I Helsingborg finns nio naturpunkter där du kan lära dig mer om naturen. Naturpunkterna ligger i områden med olika naturtyper i Helsingborg och berättar bland annat om betesmark, skogen, livet i vattnet, geologi, träd och fåglar.

Naturpunkterna fungerar också som rastplatser där du omgiven av vacker natur kan ta en paus eller äta din medhavda matsäck. Läs på informationstavlorna i områdena för att lära dig mer.

Helsingborgs naturpunkter

Naturpunkt Betesmarken

Naturpunkt Betesmarken hittar du i Pålsjö skog. Platsen ligger mellan beteshagarna strax norr om Thalassa. På informationstavlor kan du läsa om betesmarkernas historia och vilka växter och djur som trivs här. Platsen är också ett trevligt ställe att fika vid, med bänkar, bord och en mindre grillplats.

Du kan läsa mer om naturområdet Pålsjö skog här.

Naturpunkt Fågelsjö

Naturpunkt Fågelsjö ligger i Bruces skog, på den västra sidan av Långebergavägen, intill Barnens skogs-planteringarna.

Här finns en anlagd våtmark som lockar till sig massor av fåglar. Från det fem meter höga fågeltornet kan du skåda ut över fågelsjön och det vackra naturområdet. I tornet finns informationstavlor med vackra bilder och spännande texter om livet i och runt våtmarken.

Fågeltornet är helt unikt eftersom du kan beskåda utsikten från tornets topp även nerifrån marken. Detta är möjligt genom att speglar är uppsatta så att tornet fungerar som ett gigantiskt periskop.

Du kan läsa mer om naturområdet Bruces skog här.

Naturpunkt Geologi

Naturpunkt Geologi finns även den i Pålsjö skog. Vackert belägen på landborgskrönet kan du där ta del av sådant som hänt på platsen sedan urminnes tider eller ta en paus på en ”dinosauriefot” och njuta av utsikten.

På tre stora skyltar informerar vi om den spännande berggrunden, hur den bildats genom årmiljonerna, hur människan nyttjat bergarter och mineral, spännande fynd av skatter och om klimatet, forskning och andra sevärda geologiplatser.

Du kan läsa mer om naturområdet Pålsjö skog här.

Naturpunkt Råån

Naturpunkt Råån ligger på en av de vackraste platserna utmed Råån, alldeles intill ån och under en 200-årig ek. Här finns en grillplats med bänkar och bord. På sommaren finns här en blommande äng och på senhösten kan du höra öringen plaska i vattnet där de leker.  På skyltar kan du se bilder på hur djuren som lever under vattenytan ser ut, läsa om öringens årliga vandring i ån och få namnet på de växter och fåglar som finns kring ån.

Naturpunkt Råån ligger utmed promenadstigarna på sträckan mellan Gantofta och Görarps mölla, på den norra sidan av ån. Det är ungefär en kilometer från båda dessa parkeringar. Det går också utmärkt att ta sig till platsen med tåg. Stig av vid Gantofta station och följ sedan Råån drygt 1 kilometer nedströms, det vill säga västerut.

Läs mer om naturområdet Rååns dalgång.

Naturpunkt Sandmarker

Naturpunkt Sandmarker är en sandig historia. Du hittar den på Planteringen, väster om Industrigatan och strax norr om Frejagatan. Här kan du lära dig mer om Helsingborgs sandmarker och se exempel på djur och växter som trivs här. Du kan också ta del av historien om platsen som naturpunkten ligger på, Råå ljung.

Naturpunkt Skogen

Naturpunkt Skogen finns i Bruces skog ungefär 500 meter nordost om den stora parkeringsplatsen öster om Långebergavägen. Här möts lövskogen, granskogen och enefäladen med sina betesdjur. Här kan du lära dig mer om skogens träd och fåglar, hur skogen sköts och om Bruces skogs spännande historia. Naturpunkt Skogen är också en omtyckt rastplats för både skolklasser och barnfamiljer. Här finns vindskydd och grillplats.

Du kan läsa mer om naturområdet Bruces skog här.

Naturpunkt Trädets hus

Naturpunkt Trädets hus hittar du vid Gåsebäcken i Jordbodalen, vid den före detta djurparken. Här har även Miljöverkstaden energiundervisning. I utställningen berättar vi om trädens historia – hur känner du igen dem, var växer de och vilket träd gör man egentligen glasspinnar av?

Naturpunkt Trädets hus är vanligtvis inte öppen för allmänheten. Kontakta Miljöverkstaden, miljoverkstaden@helsingborg.se eller 042-10 70 81, om du vill boka ett besök.

Du kan läsa mer om Jordbodalen här.

Naturpunkt Vattenvård

Naturpunkt Vattenvård ligger vid Lussebäcken, cirka 500 meter söder om Fältarpsvägen (vid Ljusekulla handelsträdgård). Från Fältarpsvägen kan du vandra längs bäcken söderut och läsa på skyltarna om vattnets betydelse i landskapet och de vattenvårdande åtgärder som gjorts här. Slingan leder fram till det lilla naturrummet med utsikt över odlingslandskapet och försöksdammarna som miljöförvaltningen och Lunds universitet bedrivit forskning vid.

Naturpunkt Öresund

Vid naturpunkt Öresund, som du hittar i en av omklädningslängorna på Råå vallar, kan du lära dig mer om det spännande livet som gömmer sig i Öresund och på stranden igen. Visste du till exempel att du kan hitta ett av världens äldsta levande djur här och att världens längsta djur bor på botten endast ett stenkast ut från strandkanten? Tips: Ta med ett cyklop för att kunna se dessa djur i sina naturliga miljö, om du ändå tänker bada.

Du kan läsa mer om stranden Råå vallar här.

Naturpunkt Ättehögen

Ättekulla är Helsingborgs fornlämningstätaste område med gravhögar både ovan och under mark. I Ättekulla naturreservat finns nu en naturpunkt där du kan lära dig om områdets historia från istiden fram till idag.

Ordet ättehög är ett gammalt ord för gravplats och det är därifrån som Ättekulla och den nya naturpunkten har fått sitt namn. Ättekulla naturreservat är en utmärkt plats för en naturpunkt och Ättehögen har fått tema kulturmiljö med fokus på bronsåldern. Här vill vi berätta om landskapets förändringar över tid, från den senaste istiden och framåt. Hur bodde och levde människorna förr? Vilka djur fanns? Vad kan vi fortfarande se från de olika tidsåldrarna och vilka avtryck lämnar vi efter oss i framtiden?

Här kan du läsa mer om Ättekulla naturreservat