Naturpunkter

I Helsingborg finns tretton naturpunkter där du kan lära dig mer om naturen. Naturpunkterna ligger i områden med olika naturtyper i Helsingborg och berättar bland annat om betesmark, skogen, livet i vattnet, geologi, träd och fåglar.

Naturpunkterna fungerar också som rastplatser där du omgiven av vacker natur kan ta en paus eller äta din medhavda matsäck. Läs på informationstavlorna i områdena för att lära dig mer.

Naturpunkt Geologi i Pålsjö skog i Helsingborg. Naturpunkt Geologi i Pålsjö skog i Helsingborg.
Skylt med namnet Naturpunkt Ättehögen Skylt med namnet Naturpunkt Ättehögen
Naturpunkt fågelsjö i Bruces skog i Helsingborg. Naturpunkt fågelsjö i Bruces skog i Helsingborg.
Naturpunkt Betesmarken i Pålsjö skog i Helsingborg. Naturpunkt Betesmarken i Pålsjö skog i Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?