Att tänka på när du köper bil

Har du bestämt dig för att köpa bil? Då finns det en del att tänka på. Till exempel att olika regelverk gäller beroende på om du köper bilen av ett företag eller en privatperson. 

Köper du bil från ett företag gäller konsumentköplagens bestämmelser. Detta innebär att du har tre års reklamationsrätt för fel som är ursprungliga. Köper du däremot bilen av en privatperson gäller inte konsumentköplagens regler.

När du köper bil hos bilfirma

När du skriver på en beställning om bilköp kan du bli skyldig att betala ersättning om du ångrar köpet. Vid avbeställning inom fyra dagar har säljaren oftast rätt att få ersättning. Du får då betala 1,5 procent av bilens pris, eller minst 3 000 kronor för en ny bil, och 1 500 kronor för en begagnad bil. Väntar du längre än fyra dagar blir det ännu dyrare. Du är alltid bunden av avtalet. Därför ska du alltid se till att noga läsa alla villkoren innan du skriver på något.

Det är alltid bra om du kan få en garanti på bilen vid köpet. Garantin innebär att bilens funktion eller en viss egenskap hos bilen garanteras av säljaren för en viss tid. Även om du fått en garanti på bilen, gäller alltid konsumentköplagens regler som grund, läs mer på riksdagen.se. Garantin får aldrig ge dig sämre rättigheter än konsumentköplagen. Garantin gör att det är säljaren som har bevisbördan för att ha levererat en felfri bil.  Läs även garantivillkoren noga.

Att tänka på vid köp av bil av privatperson

Konsumentköplagens regler gäller inte här. Istället gäller köplagen. Det är viktigt att veta att även köplagens regler kan avtalas bort. Var därför noga med att upprätta ett korrekt avtal mellan köpare och säljare. Se upp med att endast skriva ett enkelt kvitto.

Köpekontrakt för bilköp mellan privatpersoner hittar du på Konsumentverkets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.