Köpa bil

Har du bestämt dig för att köpa bil? Då finns det en del att tänka på. Det viktigaste är att olika regelverk gäller beroende på om du köper bilen av ett företag eller av en privatperson. 

I båda fallen är du alltid bunden av avtalet. Därför ska du alltid se till att noga läsa alla villkoren innan du skriver på något. Detta är särskilt viktigt om du funderar på att leasa en bil vilket beror på att du då inte har det skydd av konsumenträtten som du har vid ett vanligt köp.

Kontrollera att inga fordonsrelaterade skulder följer bilen och att säljaren verkligen äger bilen. Det kan du göra via Vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

Undersök hela bilen noga, även undersidan, efter synliga skador och stora eller djupa rostangrepp. Kontrollera serviceboken, vad har faktiskt gjorts och när har det gjorts? Hur långt har bilen rullat mellan servicetillfällena? Prova alla funktioner och tryck på alla knappar oavsett årstid; testa värmen på sommaren och AC:n på vinter så att det värmer och kyler som det ska. Kör en rejäl runda i alla olika hastigheter, gärna även på motorväg. Lyssna och känn om det finns avvikande ljud eller vibrationer. Om något verkar tveksamt; begär test av en kunnig och oberoende fackman före köpet.

Ett muntligt löfte från säljaren att efter köpet åtgärda något du har klagat på har väldigt litet värde. Be att få löftet inskrivet i avtalet.

Köpa bil av bilfirma

Köper du bil från ett företag har du under tre år från leveransen har rätt att klaga på fel som fanns vid leveransen. Du har även ett skydd om leveransen blir försenad och du har i båda fallen rätt till ersättning för dina ekonomiska förluster. Dessa regler finns i konsumentköplagen. Det är alltid bra om du kan få en garanti på bilen vid köpet. Garantin innebär att bilens funktion eller en viss egenskap hos bilen garanteras av säljaren för en viss tid. Under garantins giltighetstid är det säljaren som måste bevisa att hen har levererat en felfri bil för att slippa ansvar för ett fel som nämns i garantivillkoren. Läs därför även garantivillkoren noga. Garantivillkor som ger dig sämre skydd än lagens regler tillämpas inte eftersom lagens regler inte kan avtalas bort. Om ditt avtal med säljaren ger dig ett sämre skydd tar lagens regler över.

Köpa av bil av privatperson

Köper du däremot bilen av en privatperson har du inte samma skydd. Därför bör priset vara lägre än vad det hade varit hos en bilfirma för motsvarande bil. Istället måste du undersöka bilen extra noga inför köpet. Du kan inte klaga på sådana fel som du borde ha upptäckt om du hade undersökt bilen ordentligt före köpet. Konsumentköplagens regler gäller inte här utan istället gäller den vanliga köplagen. Det är viktigt att veta att köplagens regler kan avtalas bort. Var därför noga med att upprätta ett tydligt och utförligt avtal där det framgår vad som ska gälla angående leverans, betalning och ansvar för fel i bilen. Nöj dig inte med ett enkelt kvitto. Köpekontrakt för bilköp mellan privatpersoner hit

Köpekontrakt för bilköp mellan privatpersoner hittar du på Konsumentverkets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.