Missnöjd med bilköp

Konsumentköplagen gäller när du handlar bil av en bilfirma. Lagen ger dig vissa rättigheter när du upptäcker fel i din bil inom tre år från köpet.

Observera att lagen inte gäller när du köper bil av en privatperson.

  1. Det ska först och främst handla om ett fel enligt lagens mening. Det finns fel om bilen inte stämmer överens med det som står i avtalet med bilfirman. Fel kan även finnas om bilen inte motsvarar dina förväntningar utifrån bilens pris, årsmodell, mätarställning och övriga utlovade skick. Du ska kunna bevisa att det finns ett fel i din bil.
  2. Bilfirman ansvarar för de fel som fanns i bilen redan när du fick den, så kallade ursprungliga fel. De fel som du upptäcker de första sex månaderna från leveransen anses till att börja med vara ursprungliga. Företaget slipper ansvaret för dessa fel om de kan visa att de inte fanns när du fick bilen. Företaget ansvarar inte heller för fel om felets typ är sådan att det inte kan ha funnits i bilen från början, exempelvis fel som gör att bilen inte hade varit körbar om de fanns från början. För de fel som uppstår efter de första sex månaderna måste du visa att de är ursprungliga om du vill ställa krav mot bilfirman.
  3. Du måste berätta för bilfirman att du menar att det finns ett fel i din bil och att du är missnöjd över detta; du måste alltså reklamera. Du ska reklamera så snart som möjligt men senast inom två månader efter att du har märkt felet. Det är bäst om du reklamerar skriftligen, tex. per mejl, sms eller brev. Har du råkat reklamera muntligen, skicka gärna ett mejl efteråt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.