Missnöjd med bilköp

Konsumentköplagen gäller när du handlar bil av en bilfirma. Lagen ger dig vissa rättigheter när du upptäcker fel i din bil inom tre år från köpet.

Observera att lagen inte gäller när du köper bil av en privatperson.

  1. Det ska först och främst handla om ett fel enligt lagens mening. Det finns fel om bilen inte stämmer överens med det som står i avtalet med bilfirman. Fel kan även finnas om bilen inte motsvarar dina förväntningar utifrån bilens pris, årsmodell, mätarställning och övriga utlovade skick. Du ska kunna bevisa att det finns ett fel i din bil.
  2. Bilfirman ansvarar för de fel som fanns i bilen redan när du fick den, så kallade ursprungliga fel. De fel som du upptäcker de första sex månaderna från leveransen anses till att börja med vara ursprungliga. Företaget slipper ansvaret för dessa fel om de kan visa att de inte fanns när du fick bilen. Företaget ansvarar inte heller för fel om felets typ är sådan att det inte kan ha funnits i bilen från början, exempelvis fel som gör att bilen inte hade varit körbar om de fanns från början. För de fel som uppstår efter de första sex månaderna måste du visa att de är ursprungliga om du vill ställa krav mot bilfirman.
  3. Du måste berätta för bilfirman att du menar att det finns ett fel i din bil och att du är missnöjd över detta; du måste alltså reklamera. Du ska reklamera så snart som möjligt men senast inom två månader efter att du har märkt felet. Det är bäst om du reklamerar skriftligen, tex. per mejl, sms eller brev. Har du råkat reklamera muntligen, skicka gärna ett mejl efteråt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?