Bluffakturor

Du är inte skyldig att betala en faktura för något du inte har beställt. Du får i så fall bestrida, alltså protestera mot, fakturan.

Du bestrider fakturan till det företag som har skickat fakturan. Att bestrida fakturan betyder att du berättar för företaget att du inte kommer att betala fakturan. Det är viktigt att du skriver varför du bestrider fakturan.

Du bör bestrida fakturan per mejl. Om du inte har möjlighet att skicka mejl, kan du bestrida fakturan per brev, gärna rekommenderat. Spara en kopia av mejlet eller brevet och kvittens för försändelsen. Detta är viktigt för att du i ett senare läge ska kunna visa att du har bestridit fakturan.

Att strunta i att betala är inte samma sak som att bestrida, utan det krävs att du aktivt meddelar företaget att du inte accepterar deras krav och varför.

Om du får inkassokrav eller ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten får du bestrida även dessa. Det är även i detta fall viktigt att du bestrider kraven skriftligen, tex. per mejl eller brev, och att du förklarar varför du bestrider.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?