När ska jag anmäla till ARN?

Om du har framfört dina klagomål till företaget och ni inte kommer överens eller om företaget vägrar svara dig så kan nästa steg vara att göra en anmälan till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Det kostar ingenting att göra en anmälan.

Handläggningstiden i ARN varierar men räkna med några månader från anmälan till beslut. Resultatet av en prövning i ARN är ett beslut som kallas rekommendation, inte dom som från en domstol. Det innebär att beslutets innehåll inte kan tvingas på företaget. Det är alltså frivilligt för ett företag att följa ARN:s rekommendation men i ca. 80% av fallen följer företagen rekommendationerna.

Om ett företag inte följer en rekommendation hamnar företaget på den så kallade Svarta listan i tidningen Råd&Rön. Ett företag kan inte heller tvingas att följa rekommendation från ARN genom en anmälan till Kronofogden.

Hela handläggningen i ARN är skriftlig och det går därför inte att använda muntliga vittnesmål som bevis på det sätt som man kan göra i en domstol. Du måste ha skriftliga bevis för vad som har hänt i ärendet. Det kan gälla vad du och företaget har sagt och gjort och kommit överens om, vad ett fel i en vara eller en tjänst består i och liknande omständigheter som du menar är av betydelse.

Exempel på skriftlig bevisning är avtal och avtalsvillkor, besiktningsutlåtanden från sakkunniga, mejlväxling mellan dig och företaget, foton eller filmer eller ljudinspelningar som dokumenterar fel.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.