Missnöjd med hantverkaren

När du som konsument tycker att en hantverkare har gjort ett felaktigt arbete har du rätt att vända dig till hantverkaren för att klaga på felet.

Det kan handla om allt från att det finns sprickor i linern till den nyanlagda poolen, till att fallet i badrummet inte blev som det var tänkt.

Då har du rätt att klaga på fel

För arbete som en snickare, målare eller en annan hantverkare utför åt dig, gäller konsumenttjänstlagen. Enligt lagen har du rätt att klaga om:

  • Resultatet av det du och hantverkaren avtalade, inte motsvarar det ni kom överens om.
  • Arbetet inte är fackmässigt utfört. Det är inte alltid så lätt att själv avgöra vad som är fackmässigt. Man brukar utgå ifrån att resultatet av arbetet ska motsvara det som förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson.
  • Du klagar på felet inom två månader från att du upptäckte det.

Du behöver bevisa att hantverkaren har gjort fel

Även om du tycker att det är en självklarhet att hantverkaren har gjort fel, är det inte säkert att det är ett fel i lagens mening. Det är du som konsument som måste bevisa att hantverkaren har gjort fel.

För att bevisa att det finns ett fel kan du börja med att fotografera felet så noggrant du kan, eller spela in en video. Går det inte att visa felet tillräckligt tydligt, eller om hantverkaren inte håller med dig om att hen har gjort fel, kan du behöva låta en sakkunnig person eller en besiktningsperson undersöka arbetet. Du bör kräva ett skriftligt utlåtande.

Valet mellan ett sakkunnigutlåtande eller ett utlåtande från en besiktningsperson är inte helt enkelt. Vad du bör välja beror bland annat på värdet av det du behöver besiktiga och vilken typ av arbete det handlar om. Vi på Konsument Helsingborg kan informera dig om skillnaden och hjälpa dig i ditt val.

Dina rättigheter

Om det skulle visa sig att det finns ett fel i tjänsten som du har köpt, har du enligt konsumenttjänstlagen rätt att bli kompenserad för felet. Punktlistan nedan utgår ifrån vad du har rätt att kräva av hantverkaren i första, andra och tredje hand.

1. Hantverkaren ska ges möjlighet att åtgärda felet

Vid fel i en tjänst ska hantverkaren först och främst få en möjlighet att åtgärda det. Det ska ske utan kostnad för dig. Hantverkaren ansvarar för sådana kostnader som har samband med felet. Exempel kan vara material, resor och arbete. Felet ska åtgärdas inom rimlig tid. Vad som är rimlig tid beror bland annat på typen av fel och vilket behov du har av att få felet åtgärdat. Du kan behöva acceptera flera försök att avhjälpa felet.

2. Prisavdrag

I andra hand kan du ha rätt att få ett prisavdrag. Det innebär att det överenskomna priset sätts ned. Prisavdraget ska motsvara felet. Ett riktmärke kan vara att det ska motsvara kostnaden för att låta få felet åtgärdat av en annan firma. Tänk på att du måste börja med att kontakta hantverkaren för att låta hen försöka lösa problemet, innan du kan kräva ett prisavdrag.

3. Hävning av avtalet

När ett avtal hävs innebär det att företaget inte längre är skyldigt att färdigställa arbetet och du är inte skyldig att betala för det. Om du har haft nytta av det arbete som redan är utfört, kan det vara så att det bara är möjligt att häva en del av avtalet. Om arbetet har varit så pass bristfälligt utfört att du inte har haft någon nytta alls av det, kan det finnas möjlighet att häva hela avtalet. Då ska du inte betala någonting.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.