Anlita hantverkare

Konsumentrådgivningen vid Helsingborgs stad får årligen in många ärenden som rör hantverkare. Ofta är tvisten ett faktum och det är svårt att komma överens. 

Det är lätt hänt att det blir fel, eller att du och hantverkaren missuppfattar varandra. Här är några enkla tips för att undvika konflikter och missförstånd.

Begär skriftlig offert

Kontakta flera hantverkare och be om kostnadsförslag i skriftlig form. Var tydlig och detaljerad när du beskriver det arbete som ska utföras.

Ta referenser

Prata med tidigare kunder. Be hantverkaren lämna referenser, rekommendationer från tidigare kunder.

Kontrollera företaget

Kontakta Skatteverket för att kontrollera att företaget har F-skattsedel. Detta är viktigt för att du inte ska behöva betala sociala avgifter. Kontakta Kronofogden för att kontrollera att företaget inte har obetalda skulder eller betalningsanmärkningar.

Skriv avtal

Se till att avtalet med hantverkaren är skriftligt. Muntliga avtal är också bindande, men det är mycket svårare att bevisa vad som egentligen avtalats. Du kan till exempel använda hantverkarformuläret på Konsumentverkets webbplats.

En fördel med det nya hantverkarformuläret är att om du ingår avtal till fast pris, kan du fylla i hur mycket som avser material och hur mycket som avser arbetskostnad. Därmed fungerar det nya hantverkarformuläret smidigt med avdraget för husarbete, rotavdraget, eftersom du lätt kan urskilja arbetskostnaden som du får göra avdrag för.

I avtalet skriver du in tidpunkten när hantverkaren förväntas vara klar samt det förväntade priset. Skriv in i avtalet att betalning ska ske först när arbetet är klart. Om ni kommit överens om ett fast pris, ska detta gälla. Har ni enats om ett ungefärligt pris, får det inte överskridas med mer än 15 procent. Det kan även vara en bra idé att avtala om vite. Med det menas ett på förhand avtalat skadestånd, för varje påbörjad vecka hantverkaren blir försenad.

Husarbete/rotavdrag

Med rotavdraget kan du göra avdrag på skatten för vissa hantverkstjänster. Läs mer om rotavdraget på Skatteverkets webbplats.

Ta råd av konsult

Ibland finns det stora kunskapsskillnader mellan hantverkare och kunder. Det kan därför vara bra att anlita en konsult som talar om hur arbetet ska utföras, innan du tar in hantverkarna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?