Missnöjd med bilreparation

Konsumenttjänstlagen gäller när du köper en reparationstjänst av ett företag. Lagen ger dig vissa rättigheter när du upptäcker fel i tjänsten.

Misslyckad bilreparation, vad gäller?

  1. För att du ska ha rätt att ställa krav mot verkstaden, ska det först och främst handla om ett fel enligt lagens mening. Det finns fel i en reparation om resultatet inte blev såsom du och verkstaden kom överens om. Fel finns även om arbetet inte har gjorts fackmässigt. Fackmässigt betyder på ett sätt som normalt förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson. Du ska kunna bevisa att det finns fel i reparationen.
  2. Du måste berätta för verkstaden att du anser att det finns fel i den utförda tjänsten som du är missnöjd över; du måste alltså reklamera. Du ska reklamera så snart som möjligt men senast inom två månader efter att du har märkt felet. Det är bäst om du reklamerar skriftligen, tex. per mejl, sms eller brev. Har du råkat reklamera muntligen, skicka gärna ett mejl efteråt.
  3. Om du är osäker om verkstaden har gjort rätt, kan du kontakta en annan verkstad för att få ett utlåtande.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?