Vid krishändelser – krisinformation

I samband med större olyckor eller samhällshändelser är det viktigt för dig att känna till hur du snabbt kan kontakta myndigheterna eller få information vid en kris. Här hittar du viktiga telefonnummer och webbplatser där du kan hålla dig informerad.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?