Farlig verksamhet – SEVESO-direktivet

Bor du nära en verksamhet där det finns risk för kemikalieolyckor är det viktigt att du tar del av informationen på denna sida och att alla i familjen vet hur de ska agera vid en händelse. Bor du nära de anläggningar klassade enligt den högre kravnivån i SEVESO-direktivet får du en folder hem i brevlådan. För de mindre anläggningar som är klassades enligt den lägre kravnivån i SEVESO-direktivet finns informationen samlad på denna sida.

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska du som kan bli berörd informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse.

Du hittar information om de olika anläggningarna genom att klicka på länkarna nedan.

På MSBs hemsida kan du lära dig mer om vad SEVESO-direktivet innebär

På lansstyrselsen,se finns information om senaste datum för tillsynsbesök 

Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoanläggningar

Anläggningar i Helsingborg

Högre kravnivån enligt SEVESO-direktivet:

Lägre kravnivån enligt SEVESO-direktivet:

Farliga anläggningar, klassade av Länsstyrelsen

VMA

Vid större händelser som med påverkan utanför verksamheten aktiveras Viktigt meddelande till allmänheten – VMA. Läs mer om VMA – viktigt meddelande till allmänheten på krisinformation.se. 

Test av interna gaslarm

Det verksamheter med interna gaslarm som kan höras i den södra delen av Helsingborg. Det interna gaslarmet är till för att varna personer inom det egna fabriksområdet. De interna gaslarmen kontrolleras regelbundet enligt nedan.

  • Kemira Kemi AB – varje måndag klockan 10:00
  • Unilever Bestfoods – varje måndag klockan 10:15
  • Solenis – 4 gånger per år i samband med VMA

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.