Din krisberedskap

Kommunen ansvarar för att kommunala uppdrag som till exempel vård- och äldreomsorgen, vattenförsörjningen, räddningstjänsten och skolan fungerar även vid en samhällsstörning. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation, oavsett vad som har orsakat den.

Vid en samhällsstörning kommer hjälpen först gå till de som mest behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själv en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?