Helsingborgs stadsmiljöprogram

Helsingborg har två stadsmiljöprogram. Stadsmiljöprogram – Anvisningar för utrustning, material och färg beskriver vilka möbler och vilken utrustning vi ska använda. Stadsmiljöprogram – En levande stadskärna beskriver hur vi arbetar för att utveckla Helsingborgs centrum.

Stadsmiljöprogram – Anvisningar för utrustning, material och färg

Stadsmiljöprogram – Anvisningar för utrustning, material och färg beskriver vilka möbler och vilken övrig utrustning vi ska använda i olika delar av staden och på olika typer av platser. Det redogör också för olika typer av markbeläggning som är vanliga i Helsingborg. I programmet finns också en presentation av den färgpalett som tagits fram för Helsingborg, en färgpalett som ska fungera som en bas vid färgsättning av möbler och utrustning.

Målet med Stadsmiljöprogram – Anvisningar för utrustning, material och färg är att skapa en helhetsbild och samsyn kring frågor om utrustning, material och färger.

Ett syfte med Stadsmiljöprogram – Anvisningar för utrustning, material och färg är att stärka stadens identitet och göra Helsingborg vackrare samt mer trivsamt och tillgängligt. Ett annat syfte är att underlätta för gestaltningen, projekteringen och driften av staden.

Stadsmiljöprogram – Anvisningar för utrustning, material och färg

Stadsmiljöprogram – En levande stadskärna

Stadsmiljöprogram – En levande stadskärna beskriver hur vi arbetar för att utveckla Helsingborgs centrum. Det ger konkreta exempel på hur vi tänker kring mötesplatser, boendemiljöer och logistik som nämns i Helsingborgs översiktsplan.

Stadsmiljöprogram – En levande stadskärna ska tjäna som ett samlat och övergripande dokument som på ett förenklat sätt visualiserar arbetet med stadskärnan. Programmet bidrar till en hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, samt visar vad vi gör för att närma oss stadens vision Helsingborg 2035.

Stadsmiljöprogram – En levande stadskärna har tagits fram av och för stadsbyggnadsförvaltningen, men vänder sig även till andra intresserade som vill veta hur vi i Helsingborg arbetar med att göra stadskärnan mer levande.

Stadsmiljöprogram – En levande stadskärna (pdf, 7,5 MB)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?