Framtidens handel

Syftet med projektet Framtidens handel är att sammanställa ett navigeringsunderlag om handelns pågående omstrukturering, vilka effekter det kan få och hur staden bör agera i en ny kontext.

Framtidens handel (pdf 5,6 MB)  redovisar den förändring som handeln genomgår utifrån bland annat globalisering, digitalisering och förändrade konsumtionsmönster. Den beskriver e-handelns utveckling och påverkan på den fysiska handeln och vilka effekter det på sikt sannolikt kommer att innebära för stadskärnan, externhandeln, logistik och transport. Rapporten kan användas som underlag i stadens strategiska planering.

Rapporten har kompletterats med ett tillägg om effekter av covid-19 i mars 2020. (pdf 521 kb)

Rapporten togs fram under 2019/20 i ett samarbete mellan stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.