Framtidens handel

Syftet med projektet Framtidens handel är att sammanställa ett navigeringsunderlag om handelns pågående omstrukturering, vilka effekter det kan få och hur staden bör agera i en ny kontext.

Framtidens handel (pdf 5,6 MB)  redovisar den förändring som handeln genomgår utifrån bland annat globalisering, digitalisering och förändrade konsumtionsmönster. Den beskriver e-handelns utveckling och påverkan på den fysiska handeln och vilka effekter det på sikt sannolikt kommer att innebära för stadskärnan, externhandeln, logistik och transport. Rapporten kan användas som underlag i stadens strategiska planering.

Rapporten har kompletterats med ett tillägg om effekter av covid-19 i mars 2020. (pdf 521 kb)

Rapporten togs fram under 2019/20 i ett samarbete mellan stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?