Fördjupad översiktsplan för H+

Stadsdelarna i centrala södra Helsingborg ska förändras och utvecklas med bostäder, handel, service och näringsliv. Här finner du fördjupning av översiktsplan för H+ som ska vägleda planeringen av stadsförnyelsen i området.

H+ området förnyar centrala södra Helsingborg

Området kallas H+, och när det är helt färdigt omkring år 2035 kommer ungefär 10 000 personer att bo där. På sikt planeras järnvägen söderut från Knutpunkten att grävas ned i den 1,3 kilometer långa Södertunneln.

Vägleder fortsatt planering

Fördjupningen av översiktsplanen omfattar ett större område än själva H+ området och har tagits fram för att beskriva en vision om områdets framtida utveckling. Planen ska också vara en vägledning för vår fortsatta planering.

Här kan du läsa översiktsplanen för H+ området

Antagandehandling, Avstamp och förslag, sid 1-36 (pdf, 10 MB)
Här finner du visioner och ledstjärnor. Du kan läsa mer om planeringsprocessen, om hur marken är tänkt att användas och om övergripande ställningstaganden.

Antagandehandling, Delområden, sid 37-90 (pdf, 6,8 MB)
Här kan du fördjupa dig i förslagen för de olika delområdena.

Antagandehandling, Teman, sid 91-120 (pdf, 5,4 MB)
Här kan du läsa om allmänna intressen som är viktiga att avväga mellan i den fortsatta planeringen. Det är grönska, trafik, offentlig service, näringsliv och detaljhandel, kulturmiljö, boende, stigande havsnivå, risker och miljöstörningar samt Kopparverkshamnen.

Antagandehandling, MKB för betydande miljöpåverkan, sid 121 – 150 (pdf, 3,6 MB)
I den här delen finner du den miljökonsekvensbeskrivning som har tagits fram för att beskriva följderna av den markanvändning.

Sammanställning av synpunkter

Här kan du läsa alla synpunkter som kom in från myndigheter, organisationer och allmänheten från samrådet under våren 2010 och från utställningen som genomfördes under våren 2011.

Tematiska PM

Här finner du tematiska PM som utreder olika frågor som är viktiga för den fortsatta planeringen av H+ området.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.