Tematiska PM H+

Här kan du läsa tematiska PM som togs fram i samband med fördjupning av översiktsplanen för H+ området. De är godkända av stadsbyggnadsnämnden som underlag och kunskap för fortsatt planering inom området.