Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Allerum – Hjälmshult

Allerum – Hjälmshult är populära och goda boendemiljöer med lantligt och centralt läge, kollektivtrafik och kommunal service. En etappvis utbyggnad i orterna bidrar till att bevara önskad balans mellan stad och land enligt Helsingborgs översiktsplan.

Här finner du översiktsplanen och dess kartor.

Ändring av översiktsplan Allerum – Hjälmshult (pdf, 7 MB)
Markanvändningskarta Allerum – Hjälmshult (pdf, 2,14 MB)

Här kan du läsa alla inkomna synpunkter från samrådet och utställningen:

Samrådsredogörelse (pdf, 594 kB)
Utställningsutlåtande och särskild sammanställning av miljöbedömning (pdf, 504 kB)

Översiktsplanen för Allerum-Hjälmshult antogs av kommunfullmäktige den 27 mars 2013.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close