Fördjupad översiktsplan för Allerum – Hjälmshult

Allerum – Hjälmshult är populära och goda boendemiljöer med lantligt och centralt läge, kollektivtrafik och kommunal service. En etappvis utbyggnad i orterna bidrar till att bevara önskad balans mellan stad och land enligt Helsingborgs översiktsplan.

Här finner du översiktsplanen och dess kartor.

Ändring av översiktsplan Allerum – Hjälmshult (pdf, 17 MB)
Markanvändningskarta Allerum – Hjälmshult (pdf, 2,14 MB)

Här kan du läsa alla inkomna synpunkter från samrådet och utställningen:

Samrådsredogörelse (pdf, 594 kB)
Utställningsutlåtande och särskild sammanställning av miljöbedömning (pdf, 504 kB)

Översiktsplanen för Allerum-Hjälmshult antogs av kommunfullmäktige den 27 mars 2013.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.