Fördjupad översiktsplan för Allerum – Hjälmshult

Allerum – Hjälmshult är populära och goda boendemiljöer med lantligt och centralt läge, kollektivtrafik och kommunal service. En etappvis utbyggnad i orterna bidrar till att bevara önskad balans mellan stad och land enligt Helsingborgs översiktsplan.

Här finner du översiktsplanen och dess kartor.

Ändring av översiktsplan Allerum – Hjälmshult (pdf, 7 MB)
Markanvändningskarta Allerum – Hjälmshult (pdf, 2,14 MB)

Här kan du läsa alla inkomna synpunkter från samrådet och utställningen:

Samrådsredogörelse (pdf, 594 kB)
Utställningsutlåtande och särskild sammanställning av miljöbedömning (pdf, 504 kB)

Översiktsplanen för Allerum-Hjälmshult antogs av kommunfullmäktige den 27 mars 2013.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?