Tematiskt tillägg till översiktsplan för vindkraft

Det tematiska tillägget till översiktsplanen om vindkraft utreder eventuella möjligheter till utbyggnad av vindkraft för att säkerställa den långsiktigt hållbara energiproduktionen. Planen är ett underlag söm ska stödja ärendehantering.

Tillägget till översiktsplanen för vindkraft antogs år 2010 och gäller numera endast i Helsingborgs kommun. För Ängelholms kommun och Höganäs kommun hänvisar vi till respektive kommuns översiktsplan.

Vid beslutet om antagande av Ändring av översiktsplan för Allerum-Hjälmshult, 2013, skedde följande ändring:

”Översiktsplanen för vindkraft har ändrats genom översiktsplanen för Allerum-Hjälmshult. Vid antagandet av den senare tog kommunfullmäktige följande beslut:

  • Områden klassade som mindre lämpliga behöver uttryckligen vara föremål för en fördjupad politisk dialog inför Helsingborgs stads ställningstagande vid kommande prövningar.
  • Utbyggnadsområde HE 5 utgår som lämpligt för vindkraft. Något ytterligare ställningstagande kring markanvändningen görs inte, utan det konstateras endast att vindbruk inte längre anses lämpligt.”

Här kan du ta del av Tematiskt tillägg till översiktsplan för vindkraft (pdf, 11,3 MB)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.