Planeringsstrategi för Helsingborgs stad

Helsingborgs översiktsplan är aktuell. Det har beslutats av kommunfullmäktige genom att anta stadens planeringsstrategi. Planeringsstrategin ger vägledning för nya uppdrag inom översiktsplanering genom att beskriva hur planeringsförutsättningarna i kommunen har förändrats och vilka behov som därmed uppstår för kommande översiktsplanering.

Den övergripande slutsatsen i planeringsstrategin är att Helsingborgs stads översiktsplan är aktuell i alla delar som hanteras i planeringsstrategin, det vill säga ÖP 2021, Stadsplan 2017, ÄÖP Allerum/Hjälmshult, FÖP Gantofta och TÖP Vindkraft. Stadens översiktsplan uppfyller kraven enligt PBL 3 kap, 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.

Det pågår ett arbete med Stadsplan södra staden, som vid antagande ersätter FÖP H+. Fram till antagande av Stadsplan södra staden är FÖP H+ aktuell.

Planeringsstrategin lyfter att det finns behov av kommande arbete med området för Stadsplan 2017 och med temat vindkraft i nästa kommunövergripande översiktsplan. Inga beslut har tagit för att påbörja detta arbete.

Här kan du ta del av planeringsstrategin som har tagits fram enligt Plan- och bygglagen 3 kap 23§.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.