Våra våtmarker

I Helsingborg har vi ett stort antal våtmarker och vi anlägger ständigt nya. Här får du information om vilka de är.

Våtmarker anlagda 2016 och framåt

error_outline

Våtmarker anlagda 1991-2015

I skriften Anlagda våtmarker – våtmarker, tvåstegsdiken och dagvattendammar i Helsingborgs stad (pdf 6,9 MB)  beskriver vi de våtmarker och tvåstegsdiken som anlagts i Helsingborgs stad mellan 1991 och 2015. Där beskriver vi också ett urval av naturliknande dagvattendammar.

Karta över anlagda våtmarker till och med 2015 (pdf 2,4 MB)