Våra våtmarker

I Helsingborg har vi ett stort antal våtmarker och vi anlägger ständigt nya. Här får du information om vilka de är.

Våtmarker anlagda 1991-2015

I skriften Anlagda våtmarker – våtmarker, tvåstegsdiken och dagvattendammar i Helsingborgs stad (pdf, 6,9 MB) beskriver vi de våtmarker och tvåstegsdiken som anlagts i Helsingborgs stad mellan 1991 och 2015. Där beskriver vi också ett urval av naturliknande dagvattendammar.

Karta över anlagda våtmarker till och med 2015 (pdf, 2,4 MB)

Våtmarker anlagda 2016 och framåt

Våtmark i Välluv

Under 2016 anlade Helsingborgs stad en våtmark på cirka tre hektar i Välluv strax söder om Påarp. Syftet med våtmarken är att förbättra miljön genom att ge ett renare vatten i Lussebäcken och ett rikare växt- och djurliv. Våtmarken ser ännu nyanlagd ut, men växtligheten kommer snabbt att etablera sig och ge ett naturligt utseende. Området runtomkring dammen harvas och sås under våren. Anläggningen har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Våtmarker i Pålsjö

Under 2016 anlade vi också nya våtmarker i Pålsjöområdet; två större och två små. Syftet är att förbättra miljön genom att ge ett renare vatten och ett rikare växt- och djurliv. Projektet finansierades av LOVA-medel (lokala vattenvårdsprojekt), och Helsingborgs stad.