Våra våtmarker

I Helsingborg har vi ett stort antal våtmarker och vi anlägger ständigt nya. Här får du information om vilka de är.

Våtmarker anlagda 1991-2015

I skriften Anlagda våtmarker – våtmarker, tvåstegsdiken och dagvattendammar i Helsingborgs stad (pdf 6,9 MB)  beskriver vi de våtmarker och tvåstegsdiken som anlagts i Helsingborgs stad mellan 1991 och 2015. Där beskriver vi också ett urval av naturliknande dagvattendammar.

Karta över anlagda våtmarker till och med 2015 (pdf 2,4 MB)

Våtmarker anlagda 2016 och framåt

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?