Så har vi utvecklat området runt Ödåkra sjö

För några år sedan anlade vi en våtmark i anslutning till naturområdet Duvestubbeskogen, direkt väster om stationsområdet i Ödåkra. Den fick namnet Ödåkra sjö, och under 2021 och 2022 genomförde vi en rad åtgärder för att förbättra för både friluftsliv och områdets biologiska mångfald.Arbetet var helt klart våren 2023.

Det här har vi gjort

  • Vi har anlagt stigar så att du kan gå en slinga runt sjön. Stigarna ansluter till stigarna i Duvestubbeskogen och den nya passagen under järnvägsspåren vid Bokgatan.
  • Vi har byggt ett väderskydd med bänkar och bord.
  • Vi har anlagt en parkering, som även du som besöker Duvestubbeskogen kan använda. Här har tidigare inte funnits någon parkering.
  • Vi har hägnat in betesmarker, där kor kommer att beta för att hålla ängarna ner mot sjön öppna.
  • Vi har sått in ekollon från de 300 år gamla ekarna vid Rosendal. Här spirar nu hundratals små ekplantor.
  • Vi har flyttat hit stora och små träd, till exempel ekar, lind och lönn. Det handlar om träd och buskar som vi annars skulle gallrat bort i naturområden i närheten eftersom de där stått för tätt.
  • Tillsammans med Trafikverket har vi återskapat naturmiljöer i form av bland annat stenrösen och stammar av grova träd, som behövt tas bort i samband med Trafikverkets utbyggnad av järnvägen till dubbelspår.
  • Vi har satt upp informationstavlor som bland annat berättar om vilka växter och djur du kan uppleva i området.

Förutom dessa åtgärder har vi, utöver den viktiga skog som finns här och fungerar som en kolsänka, anlagt en klimatskog som på sikt kommer ta upp koldioxid motsvarande ett års flygresor för stadens medarbetare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.