Områdesanalyser för Helsingborgs centralort

Inom Handlingsplan för grönstrukturen har vi tagit fram åtta områdesanalyser för Helsingborgs centralort. Områdesanalyserna beskriver dagens situation, kvaliteter samt behov och utvecklingsmöjligheter för grönstrukturen i området.

Analyserna kommer att vara ett underlag för prioritering av gröna insatser samt för planering och beslut kring utveckling av grönstrukturen.