Ett grönare Helsingborg – handlingsplan för grönstrukturen

Våra parker och naturområden får större betydelse för allt fler människor och vi behöver utveckla dem för att möta både nuvarande och framtida behov. Till vår hjälp har vi en handlingsplan som beskriver hur vi kan göra i Helsingborg och vilka platser vi ska prioritera.

Aktuella projekt för ett grönare Helsingborg

Västergård

Våren 2018 träffade vi skolan, förskolan, äldreboendet och kyrkan i Västergård. Utifrån alla goda förslag därifrån har vi kommit fram till ett antal åtgärder för att göra det ännu trivsammare i grönområdet. Läs mer om vad vi gör i området under hösten och vintern 2018.

Söder om Söder: Planteringen, Miatorp, Lussebäcken och Högasten

Våren 2017 träffade vi många av dem som bor på Planteringen, Miatorp, Lussebäcken och Högasten, de områden som ingår i Söder om Söder, för att få in synpunkter om hur vi kan förbättra grönområdena där. Flera av idéerna har vi genomfört under hösten 2017 och våren 2018. Läs mer om vad har gjort i området

Gantofta

Under våren 2018 var vi i Gantofta för att höra om vad de som bor i Gantofta tycker om grönområdena. Vi fick in många bra synpunkter och arbetar nu med ett åtgärdsförslag som bygger på dessa tankar och idéer. Läs mer om vad vi planerar i Gantofta

Läs mer om andra aktuella projekt inom ramen för Handlingsplan för grönstruktur.

Handlingsplan för grönstrukturen

Handlingsplanen för grönstrukturen har tagits fram för att förverkliga grönstrukturprogrammet. I handlingsplanen beskriver vi hur vi ska arbeta med att höja grönstrukturens värden och attraktion. Det handlar om insatser i centralorten, byar, gröna stråk samt natur- och rekreationsområden under perioden 2014-2020.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade om handlingsplanen 16 juni 2014 och arbetet startade hösten 2014 med några av de projekt som identifierats i handlingsplanen.

Läs handlingsplanen

Det här vill vi

Vi vill fortsätta utvecklingen av ett grönare Helsingborg genom att

  • underlätta för alla att komma ut i våra parker och naturområden.
  • ge alla möjlighet till rekreation i sin närmiljö.
  • skapa trygga miljöer med plats för möten.
  • ge alla möjlighet att uppleva djur och växter i sin närmiljö.
  • stärka naturvärdena och öka den biologiska mångfalden.
  • rusta staden för klimatförändringar och förbättra lokalklimatet.
  • skapa nya naturområden.

Vad vill du?

I en del av projekten vi arbetar med samlar vi in synpunkter från allmänheten för att förbättra miljön så att den bättre lever upp till de behov och önskemål som finns.

Frågor om handlingsplanen?

Kontakta Hanne Hansen, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 042-10 34 03. E-post: hanne.hansen@helsingborg.se.