Ett grönare Helsingborg – handlingsplan för grönstrukturen

Våra parker och naturområden får större betydelse för allt fler människor och vi behöver utveckla dem för att möta både nuvarande och framtida behov. Till vår hjälp har vi en handlingsplan som beskriver hur vi kan göra i Helsingborg och vilka platser vi ska prioritera.

Aktuella projekt för ett grönare Helsingborg

Dalhem

Grönområdet på Dalhem som vissa kallar för Kojakparken, Backarna eller Brohult kommer att få extra fokus under 2019. Vi började med att titta på hur det ser ut idag, vad som är bra och vad som kan bli bättre. Dialog hålls under våren med boende i området. Vi har fått in många bra synpunkter som vi nu arbetar med att sammanställa för att ta fram ett åtgärdsförslag som bygger på de tankar och idéer som vi fick in via dialog, enkät, mejl och telefonsamtal. Läs mer om hur vi planerar att förbättra grönområdet.

Västergård

Våren 2018 träffade vi skolan, förskolan, äldreboendet och kyrkan i Västergård. Utifrån goda förslag därifrån har vi genomfört ett antal åtgärder för att göra det ännu trivsammare i grönområdet. Läs mer om vad vi gjort i området under hösten och vintern 2018/2019.

Kopparmölleparken

Kopparmölleparken är en kulturpark som vi ska rusta upp under åren 2019 och 2020. Parken är idag sliten och vi gör en generell upprustning av parken för att öka tillgängligheten och rekreationen i parken.  Vi rustar även upp den befintliga lekplatsen i parken. Här tar vi hjälp av de omkringliggande förskolorna i området och kommer att ha dialog med dem under hösten 2018. Till våren 2019 kommer vi att presentera ett åtgärdsförslag för parken.

Gantofta

Under våren 2018 var vi i Gantofta för att höra om vad de som bor i Gantofta tycker om grönområdena. Vi fick in många bra synpunkter och arbetar nu med ett åtgärdsförslag som bygger på dessa tankar och idéer. Läs mer om vad vi planerar i Gantofta

Läs mer om andra aktuella projekt inom ramen för Handlingsplan för grönstruktur.

Handlingsplan för grönstrukturen

Handlingsplanen för grönstrukturen har tagits fram för att förverkliga grönstrukturprogrammet. I handlingsplanen beskriver vi hur vi ska arbeta med att höja grönstrukturens värden och attraktion. Det handlar om insatser i centralorten, byar, gröna stråk samt natur- och rekreationsområden under perioden 2014-2020.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade om handlingsplanen 16 juni 2014 och arbetet startade hösten 2014 med några av de projekt som identifierats i handlingsplanen.

Läs handlingsplanen

Det här vill vi

Vi vill fortsätta utvecklingen av ett grönare Helsingborg genom att

  • underlätta för alla att komma ut i våra parker och naturområden.
  • ge alla möjlighet till rekreation i sin närmiljö.
  • skapa trygga miljöer med plats för möten.
  • ge alla möjlighet att uppleva djur och växter i sin närmiljö.
  • stärka naturvärdena och öka den biologiska mångfalden.
  • rusta staden för klimatförändringar och förbättra lokalklimatet.
  • skapa nya naturområden.

Vad vill du?

I en del av projekten vi arbetar med samlar vi in synpunkter från allmänheten för att förbättra miljön så att den bättre lever upp till de behov och önskemål som finns.

Frågor om handlingsplanen?

Kontakta Hanne Hansen, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 042-10 34 03. E-post: hanne.hansen@helsingborg.se.