Vi målade om och förbättrade belysning i tre gång- och cykeltunnlar

Exempelskiss på en ommålad tunnel.

Från mitten av april till mitten av maj pågick arbete i två gång- och cykeltunnlar under Hälsovägen och en under Ängelholmsvägen. Före vi målade om tunnlarna sanerade och tvättade vi dem. Därefter grundmålade vi och satte upp ny belysning innan konstnärerna började arbeta.

Det här har vi gjort

Vi arbetade med tre gång- och cykeltunnlar under Hälsovägen och Ängelholmsvägen. En vid Stampgatan – Lilla Möllevångsgatan, en vid Norrbroplatsen – Nelly Krooks gata (se skissbild) och en vid hållplatsen Juelsgatan på Ängelholmsvägen. Vi vill skapa ett ljusare och mer positivt intryck av tunnlarna med ljusa färger och bättre belysning. Under vår årliga trygghetsdialog i oktober 2018 kom många fram till oss på Stattena centrum med önskemål om ökad trygghet i tunnlarna. Upprustningen är en direkt och konkret åtgärd efter dessa önskemål.

Vi började med att sanera, tvätta och grundmåla de tre tunnlarna i mitten av april. Samtidigt som detta arbete utfördes bytte vi ut och förbättrade belysningen inuti tunnlarna. Därefter målade tre olika konstnärer varsin tunnel från början av maj och cirka två veckor framåt. Under sommaren förbättrades även belysningen precis utanför tunnlarna.

Karta

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?