Vi målade om och förbättrade belysning i tre gång- och cykeltunnlar

Exempelskiss på en ommålad tunnel.

Från mitten av april till mitten av maj pågick arbete i två gång- och cykeltunnlar under Hälsovägen och en under Ängelholmsvägen. Före vi målade om tunnlarna sanerade och tvättade vi dem. Därefter grundmålade vi och satte upp ny belysning innan konstnärerna började arbeta.

Det här har vi gjort

Vi arbetade med tre gång- och cykeltunnlar under Hälsovägen och Ängelholmsvägen. En vid Stampgatan – Lilla Möllevångsgatan, en vid Norrbroplatsen – Nelly Krooks gata (se skissbild) och en vid hållplatsen Juelsgatan på Ängelholmsvägen. Vi vill skapa ett ljusare och mer positivt intryck av tunnlarna med ljusa färger och bättre belysning. Under vår årliga trygghetsdialog i oktober 2018 kom många fram till oss på Stattena centrum med önskemål om ökad trygghet i tunnlarna. Upprustningen är en direkt och konkret åtgärd efter dessa önskemål.

Vi började med att sanera, tvätta och grundmåla de tre tunnlarna i mitten av april. Samtidigt som detta arbete utfördes bytte vi ut och förbättrade belysningen inuti tunnlarna. Därefter målade tre olika konstnärer varsin tunnel från början av maj och cirka två veckor framåt. Under sommaren förbättrades även belysningen precis utanför tunnlarna.

Karta

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.