Konstnärer målade tunnel i samarbete med Närlundas unga experter

Sommaren 2020 skapades det konst i tunneln under Södra Stenbocksgatan mot Närlunda. Målningen kom till i samarbete med Kulturhotellet, Närlundas unga experter, boende och konstnärerna Jacoba och Bifido från Danmark och Italien.

Det färdiga resultatet föregicks av tre kreativa workshops där Kulturhotellet och konstnärerna Jacoba och Bifido diskuterade om olikheter och likheter tillsammans med ungdomar från Närlunda, områdets egna experter. Utifrån det arbetade de båda konstnärerna fram ett förslag som sedan godkändes av Helsingborgs stad.

Den bärande idén och resonemanget i projektets utformning blev ”to show how humans are all similar. How we do similar things, no matter where we are from. We all interact, look at and want to be accepted by each other. We all seek community and connection. Sometimes if we look too close in one direction, we can lose perspective, and we start to instead see the people we are not looking at as different from ourselves. Sometimes we forget that we are not seperate from, but a part of all our current and past relationships and experiences, shaped by people close and far away from us – and the landscape that surrounds us.”

Det unika med detta projekt var att en grupp unga med anknytning till Närlunda arvoderades som lokala kännare och kreatörer.

Frågor?

Är det något du undrar över? Tveka inte att kontakta Sharif Shawky på sharif.shawky@helsingborg.se eller skicka ett mejl till tryggareplatser@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?