Så gör vi Eneborgsplatsen finare och tryggare

Sedan april 2021 bygger vi om Eneborgsplatsen. Utvecklingen av parken bygger på de synpunkter vi fått in från boende i närheten och när vi är klara finns här bland annat fler och varierade sittmöjligheter, bättre belysning, en ny lekplats och mer grönska och blomster.

Under våren 2020 gjorde vi 30 intervjuer med boende runt Eneborgsplatsen för att förstå hur parken används och hur vi ska utveckla den. Utifrån intervjuerna designade vi under sommaren 2021 en ny plan för Eneborgsplatsen som sedan projekterades och upphandlades under höst och vinter. Själva arbetet startade i april 2021.

Ett litet tag till, sen är vi klara.

Vi väntar på bland annat belysningsstolpar som beräknas bli levererade i maj, så ombyggnaden har blivit försenad. Vi siktar på en nyinvigning av parken när vi är klara. Håll ögonen öppna för inbjudan som sätts upp i parken när vi vet mer säkert!

Det här gör vi

De största förändringarna som boende runtomkring efterfrågat och nu byggs är:

  • fler och mer varierade sittmöjligheter – fler bänkar, nya fåtöljer med bord och solsängar.
  • bättre belysning och mer insyn – ny belysning, ljusslingor ovanför fontänen och den inre cirkeln med bokträd tas bort och ersätts av en låg bokhäck.
  • ny lekplats – balans/klätterslinga och större lekplats.
  • mer grönska och blomster – nya planteringar i perennrabatten, två nya planteringsytor under träden och bambuplantor på lekplatsen. Under hösten 2021 planterar vi lökar, häckar och träd.
  • mer välkomnande entréer – ny skylt vid en av ingångarna till parken och mer grönska vid ingångarna till parken.

Vi testar även en ljudinstallation och har bytt ut munstycken i fontänen för att undersöka hur det påverkar trafikbullret från Stenbocksgatan. Vi har tidigare också byggt en bullerskyddsmur och ett nytt vinterlock med julgransfot till fontänen.

En del i vårt arbete för ökad trygghet i stadsmiljön

Ombyggnaden av Eneborgsplatsen är en del i vårt arbete för att tryggheten i stadsmiljön. Vi arbetar i olika områden och på olika sätt. Vi har bland annat en handlingsplan som vi arbetar efter. Den har vi tagit fram i dialog med helsingborgare i olika stadsdelar. Mer information finns på helsingborg.se/tryggareplatser.