Eneborgsplatsen har blivit finare

I april 2021 började vi att rusta upp och bygga om Eneborgsplatsen. Parken har utvecklas i samarbete med boende i området. Tack vare dialog och synpunkter finns här bland annat fler och varierade sittmöjligheter, bättre belysning, en ny liten lekplats, mer grönska och blomster. Den 7 september 2022 nyinvigdes platsen för att uppmärksamma att upprustningen var klar.

Under våren 2020 gjorde vi 30 intervjuer med boende runt Eneborgsplatsen för att förstå hur parken används och hur vi ska utveckla den. Utifrån intervjuerna designade vi under sommaren 2021 en ny plan för Eneborgsplatsen som sedan projekterades och upphandlades under höst och vinter. Själva arbetet startade i april 2021.

Det här har vi gjort

  • Skapat fler och mer varierade sittmöjligheter – fler bänkar, nya fåtöljer med bord och solsängar.
  • Satt upp bättre belysning och skapat mer insyn – ny belysning, ljusslingor ovanför fontänen och den inre cirkeln med bokträd tas bort och ersätts av en låg bokhäck.
  • Byggt en ny liten lekplats – balans/klätterslinga och större lekplats.
  • Fört in mer grönska och blomster – nya planteringar i perennrabatten, två nya planteringsytor under träden och bambuplantor på lekplatsen. Under hösten 2021 planterade vi lökar, häckar och träd.
  • Skapat mer välkomnande entréer – ny skylt vid en av ingångarna till parken och mer grönska vid ingångarna till parken.

Vi testar även en ljudinstallation och har bytt ut munstycken i fontänen för att undersöka hur det påverkar trafikbullret från Stenbocksgatan. Vi har tidigare också byggt totalt tre stycken bullerskyddande murar och ett nytt vinterlock med julgransfot till fontänen.

En del i vårt arbete för ökad trygghet i stadsmiljön

Ombyggnaden av Eneborgsplatsen är en del i vårt arbete för öka att tryggheten i stadsmiljön. Vi arbetar i olika områden och på olika sätt. Vi har bland annat en handlingsplan som vi arbetar efter. Den har vi tagit fram i dialog med helsingborgare i olika stadsdelar. Mer information finns på helsingborg.se/tryggareplatser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.