Vi gör Eneborgsplatsen finare och tryggare

Sedan april 2021 bygger vi om Eneborgsplatsen. Utvecklingen av parken bygger på de synpunkter vi fått in från boende i närheten och när vi är klara finns här bland annat fler och varierade sittmöjligheter, bättre belysning, en ny lekplats och mer grönska och blomster.

Under våren 2020 gjorde vi 30 intervjuer med boende runt Eneborgsplatsen för att förstå hur parken används och hur vi ska utveckla den. Utifrån intervjuerna designade vi under sommaren 2021 en ny plan för Eneborgsplatsen som sedan projekterades och upphandlades under höst och vinter. Själva arbetet startade i april 2021 och beräknas vara klart till hösten.

Semester i väntan på lekutrustning

Mellan 12 juli och 8 augusti har vår entreprenör semester medan de väntar in lekutrustningen. Byggstaketet runt hela Eneborgsplatsen tas bort under sommaren och semesterperioden och det är fritt fram att använda de nya stolarna och bänkarna! De ytor som inte är klara kommer att vara inhägnade även under sommaren.

Vår entreprenör hälsar att det är fritt fram att använda de nya stolarna och bänkarna på Eneborgsplatsen under sommaren.

Det här gör vi

De största förändringarna som boende runtomkring efterfrågat och nu byggs är:

  • fler och mer varierade sittmöjligheter – fler bänkar, nya fåtöljer med bord och solsängar.
  • bättre belysning och mer insyn – ny belysning, ljusslingor ovanför fontänen och den inre cirkeln med bokträd tas bort och ersätts av en låg bokhäck.
  • ny lekplats – balans/klätterslinga och större lekplats.
  • mer grönska och blomster – nya planteringar i perennrabatten, två nya planteringsytor under träden och bambuplantor på lekplatsen.
  • mer välkomnande entréer – ny skylt vid en av ingångarna till parken och mer grönska vid ingångarna till parken.

Vi testar även en ljudinstallation och har bytt ut munstycken i fontänen för att undersöka hur det påverkar trafikbullret från Stenbocksgatan. Vi har också byggt en bullerskyddsmur och ett nytt vinterlock med julgransfot till fontänen, som togs i bruk i vintras.

En del i vårt arbete för ökad trygghet i stadsmiljön

Ombyggnaden av Eneborgsplatsen är en del i vårt arbete för att tryggheten i stadsmiljön. Vi arbetar i olika områden och på olika sätt. Vi har bland annat en handlingsplan som vi arbetar efter. Den har vi tagit fram i dialog med helsingborgare i olika stadsdelar. Mer information finns på helsingborg.se/tryggareplatser.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?