Så har vi gjort Viskstråket tryggare

Vy över Viskstråket och belysningen där kvällstid.

Vi har haft flera trygghetsdialoger på Viskstråket. Önskemålen under dessa har främst rört belysningen, men vi har även fått önskemål om fler saker att göra samt mer blommor. Under 2019-2020 gjorde vi en omfattande upprustning av sträckan.

Viskstråket sträcker sig längs Viskgatan, från Fältarpsvägen i söder hela vägen till Malmögatan i norr.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?