Viskstråket

Viskstråket

Vi har haft flera trygghetsdialoger på Viskstråket. Önskemålen under dessa har främst rört belysningen, men vi har även fått önskemål om fler saker att göra samt mer blommor. Under 2019-2020 gjorde vi en omfattande upprustning av sträckan.

Viskstråket sträcker sig längs Viskgatan, från Fältarpsvägen i söder hela vägen till Malmögatan i norr.