Viskstråket

Vi har haft flera trygghetsdialoger på Viskstråket. Önskemålen under dessa har främst rört belysningen, men vi har även fått önskemål om fler saker att göra samt mer blommor. Under 2019-2020 gör vi en omfattande upprustning av sträckan.

Framförallt byter vi ut och kompletterar vi belysningen på hela sträckan, men vi planerar även för fler aktiviteter.

Viskstråket sträcker sig längs Viskgatan, från Fältarpsvägen i söder hela vägen till Malmögatan i norr.