Planprogram

Ibland föregås detaljplanen av ett planprogram. Där utreds de stora frågorna, som lämplig användning av området, vägar, vatten- och avloppsfrågor med mera. Här får du information om aktuella större planprogramsprojekt.

Precis som under samrådsskedet till detaljplanen hålls det ett samrådsmöte och man har möjlighet lämna synpunkter. Planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden. Läs mer om detaljprocessen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?