Planprogram för Närlunda

Närlunda nära (foto: Caroline Wendelsbäck/Helsingborgshem)
Helsingborgs stad planerar hur Närlunda kan utvecklas. I ett planprogram beskriver vi hur staden vill utveckla och förtäta Närlunda till en attraktiv och levande stadsdel.

När vi arbetat med att ta fram planprogrammet har vi tittat på hur området ser ut idag, vad som är bra och vad som kan bli bättre. Programmet visar hur staden vill förtäta med ungefär 250 nya bostäder, samtidigt som vi förstärker områdets kvaliteter.

I arbetet med planprogrammet har vi träffat och samlat in synpunkter från bland annat dem som bor i området. Den dialogen fortsätter när vi startar arbetet med att detaljplanera området.

Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet 17 mars 2016.

Ta del av planprogrammet

Planprogram för Närlunda (pdf 8,9 MB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?