Detaljplaneprocessen

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen. Här läser du om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

Så lämnar du synpunkter på ett planförslag

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under samråds-/ granskningstiden via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg. Ange förslagets diarienummer.

Det finns flera olika processer för att ta fram en detaljplan. Vilken process som används beror bland annat på vad detaljplanen innehåller, dess storlek och hur viktig planen är för allmänheten. Nedan följer några av de förfaranden som används.

Några av de förfaranden som används

Utöver det finns förenklade förfarande vid förlängning av genomförandetid, för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och att upphäva detaljplan. Nedan beskriver vi den generella processen för standardförfarande och hur du kan påverka.

Generell process för normalt planförfarande

Ett planprogram kan föregå detaljplanen

Ibland föregås detaljplanen av ett planprogram. Där utreds de stora frågorna, som lämplig användning av området, vägar, vatten- och avloppsfrågor med mera. Precis som under samrådsskedet till detaljplanen hålls det ett samrådsmöte och man har möjlighet att lämna synpunkter. Planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.