Planprogram för Fredriksdal

Man på gångväg i bostadsområdet Fredriksdal i Helsingborg.
Helsingborgs stad planerar hur bostadsområdet Fredriksdal kan utvecklas i framtiden. Det gör vi tillsammans med olika aktörer och inte minst de som bor i området. Stadsbyggnadsnämnden godkände ett planprogram för Fredriksdal i mars 2016.

Helsingborgs stad planerar hur Fredriksdals bostadsområde kan utvecklas. I ett planprogram beskriver vi hur vi kan utveckla de fina kvaliteter som redan finns i området, så att det blir en ännu mer attraktiv och levande stadsdel.

Kort om planerna

  • Vi fokuserar på hur området kan förtätas, och hur vi samtidigt kan stärka det gröna och kopplingar till och från området när vi gör plats för fler Fredriksdalsbor.
  • Vi kommer att bygga om Vasatorpsvägen med nya hållplatser för Helsingborgsexpressen som stärker kommunikationen till och från området.
  • En annan viktig del i planprogrammet är att vi ser över kapaciteten i skolorna och förskolorna i området.

Samtal, öppet hus och samråd

Planerna tar vi fram tillsammans med olika aktörer, inte minst de som bor i området. I slutet av november 2015 gav vi oss ut på Fredriksdal, tillsammans med Helsingborgshem och Rikshem. Vi bjöd in till samtal, öppet hus och samråd där vi berättade om våra förslag och samlade in synpunkter. De synpunkterna har vi bearbetat och sammanställt i en rapport.

Planprogrammet godkänt i mars 2016

Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet 17 mars 2016. Det ligger till grund för arbetet med att detaljplanera området.

Planprogram för Fredriksdal (pdf 7,9 MB).
Karta till planprogram (pdf 13,1 MB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?