Adresser, gatunamnsskyltar och namnsättning av gator

Adresser är viktiga, till exempel för att vi enkelt ska hitta rätt. Det är bland annat därför nya gator och platser får namn som ska vara lätta att uttala och skriva. Det är också viktigt att det finns gatunamnsskyltar på platser som syns och är logiska.

Adresser, gatunamnsskyltar och namnsättning av gator

Adresser är viktiga för att vi ska hitta. De är också ett underlag för folkbokföringen. Helsingborgs stad ansvarar både för att sätta nya adresser inom kommunen och för att ändra befintliga adresser.

Alla byggnadsentréer där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet ska ha en unik adress. En byggnad kan ha flera adresser eftersom det ska finnas en adress för varje entré. En verksamhet kan också få fler adresser om det till exempel finns olika entréer för själva verksamheten, kontoret, leverans och personalingång. Varje sådan entré får en unik adress.

Adresser i Helsingborgs stad sätts enligt Svensk standard för belägenhetsadresser. Adressnumreringen utgår från stadens centrum. Udda nummer sätts på höger sida av gatan och jämna på den vänstra sidan.

Vart vänder jag mig om jag behöver en adress?
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se.

Varför finns inte min adress på till exempel Eniro eller i min GPS?
Det beror på att kartleverantören inte har uppdaterat adresserna. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet för att kontrollera att adressen är registrerad i det nationella adressregistret.

Vad har jag för postnummer?
Det är Postnord som sätter postnummer och ansvarar för dem. På Postnords webbplats kan du söka efter postnummer.

Gatunamnsskyltar finns på husväggar eller som fristående stolpar. De är oftast placerade vid vägkorsningar. Helsingborgs stad ansvarar för att sätta upp skyltar i gatukorsningar medan fastighetsägaren ansvarar för skyltning inom fastigheten.

Gatunamnsskyltar på enskilda vägar underhålls bara av Helsingborgs stad om de är placerade vid en kommunal eller statlig väg.

Vad gör jag om en skylt saknas eller är felaktig?
Du kan höra av dig till oss via webbtjänsten eller appen Ett bättre Helsingborg. Du kan också kontakta Helsingborg kontaktcenter, kontaktcenter@helsingborg.se eller 042-10 50 00

Visste du att S:t Clemens gata tidigare hette Långvinkelspromenaden? Eller att Helsingborg haft både en Leopoldsgatan och en Återvändsgränden?

Namnsättning blir aktuellt då nya gator, kvarter eller allmänna platser skapas i staden. I Helsingborg är det stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för att ta fram namnförslag. Stadsbyggnadsnämnden fastställer sedan namnen.

Vid namnsättning tillämpas Kulturmiljölagens paragraf om god ortnamnssed och även olika namnvårdsprinciper.

Exempel:

  • Hävdvunna namn ska inte ändras utan starka skäl.
  • Namnen ska vara lätta att uppfatta, lätta att uttala och lätta att skriva.
  • Vid namngivning efter personer, så kallade memorialnamn, så ska personen ifråga vara avliden.
  • Namnet kommer att finnas kvar under en lång tid, det är därför viktigt att det inte är ett ”modenamn”.
  • Vid namnsättning av nya områden är önskemålet att i första hand hitta något historiskt tema eller annat som anknyter till platsen. I annat fall kan namnet anknyta till en namnkategori som redan finns eller så väljs en helt ny kategori.

Vart vänder jag mig om jag har frågor eller vill komma med förslag på namn?
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se.