Gatunamn: adresser, skyltar och namnsättning

Adresser är viktiga, till exempel för att vi enkelt ska hitta rätt. Det är bland annat därför nya gator och platser får namn som ska vara lätta att uttala och skriva. Det är också viktigt att det finns gatunamnsskyltar på platser som syns och är logiska.