Häckar och buskage

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. Här får du information om var gränsen för ditt ansvar går och vilka regler som gäller.

Helsingborgs stad har de här riktlinjerna både för framkomlighetens skull och för att staden ska upplevas som välvårdad och trygg.

Framkomligheten är viktig för att service i form av renhållning och sophämtning ska fungera, men även för att det ska kännas tryggt och säkert när vi tar oss fram på våra gator, cykel- och gångbanor.

Stadens entreprenörer klipper gräset på allmän plats fram till fastighetsgränsen, om det inte finns något som hindrar dem från att göra det, till exempel om fastighetsägaren placerat något vid tomtgränsen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?