Häckar och buskage

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. Här får du information om var gränsen för ditt ansvar går och vilka regler som gäller.

Helsingborgs stad har de här riktlinjerna både för framkomlighetens skull och för att staden ska upplevas som välvårdad och trygg.

Framkomligheten är viktig för att service i form av renhållning och sophämtning ska fungera, men även för att det ska kännas tryggt och säkert när vi tar oss fram på våra gator, cykel- och gångbanor.

Stadens entreprenörer klipper gräset på allmän plats men kan i vissa fall lämna omkring en meter till godo från din tomtgräns om det finns risk för att skada eller skvätta gräs på staket, husfasad eller liknande. I dessa fall är det ditt ansvar som fastighetsägaren att sköta denna yta.