Detta räknas som gångbana

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. I det här sammanhanget är en gångbana inte nödvändigtvis en trottoar, utan det utrymme som behövs för fotgängare.

En gångbana är är det utrymme som behövs för fotgängare
En gångbana är är det utrymme på gatan som behövs för fotgängare.

Du sköter om trottoaren

Gångbanan utanför din fastighet ska vara ren och snygg och det ska finnas tillräckligt utrymme för fotgängare att passera på.

Är gångbanan inte tydligt avskild har du ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet är ditt ansvar.

Är hela utrymmet mellan två fastigheter gångyta har du och den andra fastighetsägaren ansvar för halva ytan var. På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar.

Reglerna omfattar även obebodda fastigheter. Fastighetsägare är den som äger fastigheten eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare.

Vi tar hand om gatan

Stadsbyggnadsförvaltningen inom Helsingborgs stad sköter om vägar, gator, torg och andra allmänna platser. Det är även staden som ansvarar för trottoarernas beläggning av grus, plattor, asfalt och liknande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.