Detta räknas som gångbana

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. I det här sammanhanget är en gångbana inte nödvändigtvis en trottoar, utan det utrymme som behövs för fotgängare.

En gångbana är är det utrymme som behövs för fotgängare

En gångbana är är det utrymme på gatan som behövs för fotgängare.

Du sköter om trottoaren

Gångbanan utanför din fastighet ska vara ren och snygg och det ska finnas tillräckligt utrymme för fotgängare att passera på.

Är gångbanan inte tydligt avskild har du ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet är ditt ansvar.

Är hela utrymmet mellan två fastigheter gångyta har du och den andra fastighetsägaren ansvar för halva ytan var. På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar.

Reglerna omfattar även obebodda fastigheter. Fastighetsägare är den som äger fastigheten eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare.

Vi tar hand om gatan

Stadsbyggnadsförvaltningen inom Helsingborgs stad sköter om vägar, gator, torg och andra allmänna platser. Det är även staden som ansvarar för trottoarernas beläggning av grus, plattor, asfalt och liknande.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?