Stadens och fastighetsägarens ansvar vid snö och halka

Helsingborgs stad sköter snöröjningen på gator och allmänna platser men du som är fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is. Här får du reda på mer om ditt och vårt ansvar och hur vi inom staden prioriterar vinterväghållningen.

När det är kallt eller mycket snö är det extra viktigt att se till att gångbanan vid din fastighet är framkomlig och halkfri. Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet. Skotta därför undan snö och sanda marken.

Helsingborgs stad ansvarar för vinterväghållningen av stadens offentliga platser.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?