Ditt ansvar vid snö och halka

Du som är fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is. Den ska vara framkomlig och halkfri, inte minst för säker hämtning av avfall.

Det här gäller för dig som fastighetsägare

  • Avlägsna snö och is och se till att det inte är halt på gångbanan eller precis utanför snövallarna.
  • Skotta eller ploga upp öppningar i eventuella snövallar för att göra det möjligt att köra och gå in på fastigheten.
  • Se till att istappar och snö inte kan falla ner från din fastighet. Håll koll på taket för att förhindra olyckor.
  • Håll eventuell dagvattenbrunn eller rännstensbrunn utanför din fastighet fri från is och snö.
  • Finns det ingen trottoar eller markerad gångbana utanför ditt hus, plogar vi som regel fram till tomtgränsen. Du har ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten och ska se till att det inte är halt utanför snövallarna, så att det finns ett halkfritt och tillräckligt stort utrymme för gående.
  • Om det är sådan extrem väderlek att våra plogbilar måste lägga upp snön på hela gångbanan har du under den perioden ingen skyldighet att hålla den ren från snö.
  • Se till att det är skottat och sandat på gångvägen in till avfallsutrymme eller sopkärl och gör hål i eventuella snövallar. Detta för att sophämtarna ska komma fram. Läsr mer om det på NSR:s webbplats.
  • Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet.

Detta räknas som gångbana

Är gångbanan inte tydligt avskild, har du ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet är ditt ansvar. Är hela utrymmet mellan två fastigheter gångyta, har du och den andra fastighetsägaren ansvar för halva ytan var. På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar.

Hämta gratis sand

Under vintersäsongen kan du hämta sand för halkbekämpning på Förmansgatan 2, alldeles gratis. Sanden ligger utanför grinden och kan hämtas dygnet runt. Det innehåller en liten mängd salt, framför allt för att sandhögen inte ska frysa.