Vårt ansvar vid snö och halka

Helsingborgs stad ansvarar för vinterväghållning av stadens offentliga platser. Till dessa hör kommunala vägar, cykelvägar, torg och vissa gångbanor. 

När vinterberedskapen aktiveras för Helsingborgs stad övervakar vi väder och vägar dygnet runt för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vinterberedskapen är aktiverad mellan vecka 44 och vecka 14 varje år.

Det är stadsbyggnadsförvaltningens drift- och underhållsavdelning som ansvarar för snöröjningen och planeringen av den. Det är sedan stadens entreprenör som ger sig ut på vägarna.

Vissa parkgångar och stigar som är grusbelagda plogas och sandas inte alls under vintern. De tunga fordonen som används kan förstöra dem.

Så arbetar vi med vinterärenden

Det är till Helsingborg kontaktcenter du vänder dig om du vill göra en felanmälan eller har synpunkter på snöröjningen. Om det är möjligt får du svar på din fråga redan av den kommunvägledare som tar emot ditt samtal eller mejl.

Felanmälan

Om vi inte har snöröjt eller halkbekämpat på en plats vi skulle ha varit på enligt de prioriteringar vi har skickar kommunvägledaren ett ärende till vår entreprenör. Kommunen har inte ansvar för vinterväghållningen på alla platser. I många fall handlar samtal vi får om snöröjning på trottoarer och gångbanor som en fastighetsägare ansvarar för. Läs mer om fastighetsägarens ansvar.

Synpunkter

Om du har synpunkter på de prioriteringar staden har för snöröjningen eller om du har önskemål om att vi ska ploga och halkbekämpa på platser som vi inte snöröjer idag, registreras och samlas ditt ärende tillsammans med andra av samma typ. När vintersäsongen är slut tar vi med de ärendena i de diskussioner vi har om förbättringar och förändringar inför kommande säsong.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right