Så prioriterar staden vinterväghållningen

Vår målsättning är att de största gatorna och de viktigaste cykelvägarna ska vara snöröjda när morgontrafiken sätter igång. I vår digitala karta kan du se hur vi prioriterar vinterväghållningen på gator och gång- och cykelvägar i Helsingborg.

Vi har delat in snöröjningen i tre olika prioriteringsområden. Prioritet ett är att snöröja infartsleder, genomfartsleder, huvudgator samt stora gång- och cykelstråk. När de är färdigröjda börjar arbetet med gator och platser med prioritet två som till exempel kan vara gång- och cykelvägar i anslutning till park eller körbanor till industriområden.

När arbetet med prioritet ett och två är klart, och ifall det är över tio centimeter snö, arbetar vi med de ytor som har tredje prioritet, det kan till exempel vara övriga allmänna ytor med relativt lite trafik som villagator.

Snöar det mycket är det ibland nödvändigt att köra flera gånger i de områden som har prioritet ett innan områden med prioritet två sätts igång.

Om det är halt och isigt under en längre tid kan vi även behöva sanda på gator där behovet är extra stort, till exempel där det finns backar.

Se hur vi prioriterar vinterväghållningen


Visa större karta med lager och teckenförklaring

Så här prioriterar vi snöröjningen:

Prioritet 1

  • Genomfartsleder och huvudgator (till exempel Ängelholmsleden och Malmöleden)
  • Huvudvägnätet för gång- och cykelbanor

Prioritet 2

  • Körbanor i industriområden (till exempel Berga industriområde)
  • Uppsamlingsgator (gata som samlar upp trafiken från ett bostadsområdes lokalgator och leder den till större huvudgator)
  • Gång- och cykelvägar i anslutning till park

Prioritet 3

  • Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator (till exempel Mariastaden)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?