Klotter

Helsingborgs stad arbetar aktivt med att få bort klotter och olaga affischering. Klotter ska till exempel saneras inom tre arbetsdagar efter upptäckt. Men vi som bor och vistas i Helsingborg har också ett gemensamt ansvar för att vårda och ta hand om vår stad.

Helsingborg ska vara en säker och välskött stad. Det är viktigt för att vi ska trivas och känna oss trygga. Klotter och olaga affischering är en del hur vi upplever vår gemensamma miljö och vi arbetar därför aktivt, både i den dagliga verksamheten och förebyggande, med att minska detta.

Så arbetar vi för att minska klotter och olaga affischering

  • Allt klotter ska saneras inom tre arbetsdagar efter att det har upptäckts. Det är viktigt att klotter upptäcks tidigt och du kan hjälpa oss genom att anmäla klotter till oss så fort du upptäcker det. Du kan anmäla klotter direkt på webben eller genom att höra av dig till Helsingborg kontaktcenter.
  • Allt klotter och all olaga affischering fotograferas och dokumenteras.
  • När vi inom staden bygger om och bygger nytt strävar vi så långt det är möjligt efter att utformning, fasadbeklädnad, ytbehandling, belysning och kameraövervakning försvårar klotter och olaga affischering.

Förebyggande arbete för mindre klotter

Inom staden arbetar vi också förebyggande på olika sätt för att minska klotter och olaga affischering, både med information och att erbjuda alternativ:

  • För dig som vill marknadsföra ditt evenemang finns till exempel anslagstavlor där du kan sätta upp affischer. Vi försöker kontinuerligt anpassa antalet och placeringen av dessa anslagstavlor till efterfrågan.
  • Vi arbetar också för att barns och ungdomars kreativitet och behov av att synas och uttrycka sig ska kunna kanaliseras via positiva och konstruktiva verksamheter.
  • Vi kopplar också ihop arbetet med beteendepåverkan och attitydförändring kring klotter och olaga affischering med kampanjen I love Hbg.

Du kan läsa mer i  Helsingborgs stads policy mot klotter och olaga affischering (pdf, 52 kB) .

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.