Övergångsställen och andra åtgärder för bättre framkomlighet

Övergångsställen finns i första hand för att det ska vara enklare att komma fram för den som går och med tydliga målpunkter. I staden finns det både övergångsställen, vilka är målade och skyltade, samt gångpassager. Vid övergångsställen har övrig trafik skyldighet att väja för den gående och vid gångpassager ska den gående lämna företräde.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?