Cykelöverfarter och cykelpassager

Sedan 2014 gäller nya regler för cykeltrafik. De innebär bland annat att det nu finns cykelöverfarter där bilar har väjningsplikt mot cyklister. Vid andra cykelpassager har däremot den som kommer från en cykelbana väjningsplikt.

Tidigare fanns bara en typ av korsning där vägar/körbanor och cykelbanor möts, nu finns det två som bilister och cyklister måste känna till. Alla korsningar mellan körbanor och cykelbanor ska dock utformas så att det är tydligt vilka regler som gäller, både för den som cyklar och för andra trafikanter.

Cykelöverfarter och cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Här nedan får du information om skillnader mellan de två typerna av korsning. Informationen är hämtad från Transportstyrelsens webbplats. Där kan du läsa mer, se en film samt hämta en broschyr om skillnader mellan cykelpassager och cykelöverfarter.

Cykelpassage

  • Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager.
  • Cykelpassager kan vara markerade med vägmarkering för cykelpassage.
  • Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen (ofta en bilist) anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklisten som är ute på cykelpassagen.
  • Det är den som cyklar eller kör moped som kommer från cykelbanan som har väjningsplikt när de korsar vägen.
  • Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis.

Cykelöverfart

  • Cykelöverfarter har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart. De har en utformning som säkrar att fordon inte kör fortare än 30 kilometer i timmen.
  • Vid en cykelöverfart är det den som cyklar eller kör moped (klass II) på cykelbanan som ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.
  • Det är fordonsförare på vägen (ofta en bilist) som har väjningsplikt mot cyklande och mopedister som är ute på, eller just ska färdas ut på, cykelöverfarten.

Lagen om cykelöverfarter kom 1 september 2014. Syftet med den är att prioritera framkomligheten för den som cyklar.