Cykelöverfarter och cykelpassager

Två trafikskyltar: En herr gårman och en herr gårman på cykel.

Vid cykelöverfarter har bilar väjningsplikt mot cyklister, precis som för gående vid ett övergångsställe. Vid andra cykelpassager har däremot den som kommer från en cykelbana väjningsplikt.

Cykelöverfarter och cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Här får du information om skillnader mellan de två typerna av korsning:

Cykelöverfart

  • I Helsingborg finns runt 40 cykelöverfarter. Du ser var de finns i kartan nedan.
  • Cykelöverfarter har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart. De har en utformning som säkrar att fordon inte kör fortare än 30 kilometer i timmen.
  • Vid en cykelöverfart är det den som cyklar eller kör moped (klass II) på cykelbanan som ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.
  • Det är fordonsförare på vägen (ofta en bilist) som har väjningsplikt mot cyklande och mopedister som är ute på, eller just ska färdas ut på, cykelöverfarten.

Cykelpassage

  • Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager.
  • Cykelpassager kan vara markerade med vägmarkering för cykelpassage.
  • Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen (ofta en bilist) anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklisten som är ute på cykelpassagen.
  • Det är den som cyklar eller kör moped som kommer från cykelbanan som har väjningsplikt när de korsar vägen.
  • Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis.

Lagen om cykelöverfarter kom 1 september 2014. Syftet med den är att prioritera framkomligheten för den som cyklar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?