Elsparkcykel

I Helsingborg är det för närvarande två bolag som hur ut elsparkcyklar, Voi och Lime. Det är dem du ska kontakta om du har frågor och synpunkter på elcyklarna i Helsingborg. Här kan du läsa hur du får köra och parkera och du hittar också länkar till uthyrningsföretagens webbplatser.

Elsparkcyklar som körs i max 20 kilometer i timmen och har en maxeffekt på 250 watt klassas som cyklar. Det är denna variant som finns i Helsingborg. Det är samma regler som gäller för elsparkcyklarna som för vanliga cyklar: Kör du på gångbanor, gågator och i parker får du bara köra i gångfart, det vill säga 6 kilometer i timmen. Detta gäller till exempel på Kullagatan och i Stadsparken.

Hastigheten sänks automatiskt på bland annat Kullagatan och i Stadsparken

Helsingborg har kommit överens med de två uthyrningsföretagen som finns i dagsläget om att begränsa hastigheten bland annat gågator och i Stadsparken. Nu är maxhastigheten på dessa platser 6 kilometer i timmen.

Parkera elsparkcykeln på ett säkert sätt

När du ställer ifrån dig elsparkcykeln, se till att den inte utgör en fara eller ett hinder för andra människor. Du får ställa elsparkcykeln i eller i anslutning till cykelställen och på de särskilda platser, så kallade hot spots, där du kan ställa den när du har avslutat din färd. Stadens hot spots finns utmärkta i en karta som visas i appen när du hyr en elsparkcykel. I appen syns också de parkeringsförbudszoner som företagen har.

Uthyrningsföretagen har särskilda regler

Förutom den lagstiftning som finns för elsparkcyklarna har företagen som hyr ut elsparkcyklar särskilda regler för sin uthyrning. På deras webbplatser finns mer information om de regler de har: