Sedan 1 september 2022 får elsparkscyklar endast parkera i cykelställ eller på särskilda platser

Elsparkcykel

Regeringen har beslutat att elsparkscyklar endast får parkeras i cykelställ eller på särskilda platser. Parkeringsförbudet handlar om att försöka minska problemen med felparkerade elsparkcyklar. I Helsingborg innebär det att du inte får ställa en elsparkcykel var som helst i centrum.

Sedan 1 september 2022 ska elsparkscyklar parkeras i cykelställ eller på särskilda platser i centrala Helsingborg. Det innebär att det är förbjudet att parkera en elsparkcykel på till exempel en gång- och cykelbana i centrala Helsingborg.

Vilka de särskilda parkeringsplatserna för elsparkcyklar är utmärkta i elsparkcykeloperatörenas appar.

I övriga Helsingborgs kommun är det fortsatt fri parkering för elsparkcyklar och inget nytt parkeringsförbud. Men det gäller fortfarande att parkera på ett säkert sätt.

Regeringens nya regler har medfört en uppdatering av Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter.

Det är innanför rödmarkerad yta som det nya parkeringsförbudet gäller i centrala Helsingborg:

I övriga Helsingborgs kommun gäller inte det nya parkeringsförbudet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.