Från den 1 september får elsparkscyklar endast parkera i cykelställ eller på särskilda platser

Elsparkcykel

Regeringen har beslutat att elsparkscyklar endast får parkeras i cykelställ eller på särskilda platser. Det nya parkeringsförbudet handlar om att försöka minska problemen med felparkerade elsparkcyklar. I Helsingborg innebär det att du inte längre får ställa en elsparkcykel var som helst i centrum.

Från och med den 1 september 2022 ska elsparkscyklar parkeras i cykelställ eller på särskilda platser i centrala Helsingborg. Det innebär att det är förbjudet att parkera en elsparkcykel på till exempel en gång- och cykelbana i centrala Helsingborg.

Vilka de särskilda parkeringsplatserna för elsparkcyklar kommer att vara utmärkta i elsparkcykeloperatörenas appar (Bolt, Tier och Voi).

I övriga Helsingborgs kommun är det fortsatt fri parkering för elsparkcyklar och inget nytt parkeringsförbud. Men det gäller fortfarande att parkera på ett säkert sätt.

Regeringens nya regler har medfört en uppdatering av Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter.

Det är innanför rödmarkerad yta som det nya parkeringsförbudet gäller i centrala Helsingborg:

I övriga Helsingborgs kommun gäller inte det nya parkeringsförbudet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?