Barn och cykling i Helsingborg

Miljöverkstaden arbetar på flera sätt för att skapa möjlighet för att fler barn ska cykla till och från skolan och på fritiden. Här är några exempel:

taR mig till skolan

Projektet ”taR mig till skolan” är främst till för årskurs 1 och syftet är att inspirera elever och föräldrar att gå eller cykla till skolan i stället för att ta bilen. Projektet är ett led i att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön kring skolorna men också ett sätt att lära barnen hur de kan påverka sin trafikmiljö samtidigt som de får veta hur en själv ska bete sig i trafiken.

Cykla är kul!

Miljöverkstaden stöttar skolorna  i arbetet för att fler elever ska cykla. Forskning visar att barn som går eller cyklar till skolan är nöjdare och presterar bättre*. Cykling ger även bättre luftkvalité runt skolan och mindre risk för trafikkaos och utöver det är  det ju så att Cykla är kul! Vi kickar igång skolorna med inspiration samt material och sedan lär skolorna ut trafikregler och cykelvett till eleverna och Miljöverkstaden finns med som stöd. Skolorna har även möjlighet att låna barncyklar vid behov. *Drivers of Children’s Travel Satisfaction vid Karlstads universitet 2017/18.

Skolreseplan

Miljöverkstaden erbjuder skolor stöd i arbetet för ökat hållbart resande genom en så kallad skolreseplan. En bra skolreseplan kan bland annat:

  • hjälpa till att öka säkerheten vid skolan
  • öka trafikkunskapen hos eleverna
  • förbättra miljön
  • skapa förutsättningar för bättre hälsa hos eleverna genom ökad fysisk aktivitet
  • öka kunskapen om resandets påverkan på miljön med mera

Arbetet med skolreseplanen utgår från skolpersonal, föräldrar och elever och är ett sätt att få alla att arbeta aktivt med frågor som trafiksäkerhet och minskning av biltrafik, ökad fysisk aktivitet och rörelse i vardagen.

Barntrafikskolan

Barntrafikskolan tar emot elever i årskurs 1 från alla skolor i Helsingborg, både kommunala skolor och friskolor, som en del i vårt säkerhetstema. Tyngdpunkten ligger på hur gångtrafikanter ska agera för att vara säkra i trafiken och är tänkt som en introduktion till fortsatt arbete med trafiksäkerhet i skolan och hemma. Läs mer om lektioner på barntrafikskolan på Miljöverkstadens webbplats. Barntrafikskolan är öppen för besök utanför lektionstid och under sommarlovet hålls kostnadsfria kurser och öppet hus för barn på barntrafikskolan. Läs mer om hur du kan besöka barntrafikskolan med ditt barn.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?