Hastighetsbegränsning

I Helsingborgs tätorter är 40 kilometer per timme bashastighet. Det är en hastighet som genererar både god framkomlighet och god trafiksäkerhet. På vissa gator och vägar är det högre hastigheter. Vid grundskolor är hastigheten begränsad till 30 kilometer per timme.

Hastighetskameror, trafikmätningar och digitala fartskyltar

Olovlig körning och höga hastigheter förekommer på flera platser i staden. Att se till att de regler som finns följs är i första hand en fråga för polisen, men vi har ett löpande samarbete med polisen om hur hastighetsgränserna följs. Vi utför också kontinuerligt mätningar för att säkerställa att hastigheten inte markant avviker från den skyltade hastigheten.

Det här gäller för gator som inte Helsingborgs stad äger

Inom Helsingborgs kommun finns gator och vägar som inte Helsingborgs stad äger. Här finns information och en karta som visar vem som ansvarar för gator och vägar i Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?