Trafikhinder och farthinder

Det finns både för- och nackdelar med olika typer av hinder för att minska farten eller hindra obehörig trafik på stadens gator. Vi tar bland annat hänsyn till hur kollektivtrafik och utryckningsfordon påverkas när vi beslutar om hinder i trafiken. Vi prioriterar platser där vi ser att olyckor ofta händer och särskilt viktiga färdvägar för gående och cyklister.

Om du oroar dig för att hastigheten är för hög på din lokala gata föreslår vi också att du kontaktar dina grannar och förmedlar dina oroskänslor. Det är oftast boende som kör på villagator och många är ovetande om hur deras körbeteende upplevs ur andras perspektiv.

Det finns olika typer av trafikhindrande åtgärder:

Olovlig körning är en fråga för polisen

Att det inte är tillåtet att köra motortrafik på ytor som inte är avsedd för detta ändamål, känner de flesta till. Trots detta väljer några att ändå bryta mot de regler som finns och det är en fråga för polisen. Som invånare är det därför polisen du ska vända dig till vid olovlig körning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?