Årets asfalteringsarbeten

Under 2022 planerar vi att reparera och/eller asfaltera på ett antal platser runt om i Helsingborg inom ramen för programmet för beläggnings- och brounderhåll, också kallat asfaltprogrammet. Vi stänger oftast inte av några vägar under arbetena, men du hjälper oss om du kör försiktigt om och när du behöver passera vägarbetsområdet.

Planerade och pågående asfalteringsarbeten 2022

Kartan nedan visar de gator vi planerar att reparera och/eller asfaltera under 2022 eller där vi just nu håller på. Planerade arbeten visas som lila/ljusare fält, pågående som rosa/mörkare. När vi är klara försvinner gatorna från kartan. Listan nedanför kartan visar samma sak. I den kan du söka efter en speciell gata.

Några dagar innan vi startar ett arbete sätter vi ut orangea trafikskyltar som talar om när arbetet utförs. I de fall vi asfalterar flera gator i samma område tar vi oftast en gata i taget för att underlätta för dig att parkera och komma fram i området.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?